Cooker / เครื่องต้ม หรือหม้อต้ม

1. เครื่องต้ม หม้อต้ม เช่น rice cooker หมายถึง หม้อหุงข้าว

  •     continuous cooker หมายถึง เครื่องต้มแบบต่อเนื่อง
  •     pressure cooker หมายถึง หม้อต้มภายใต้ความดัน

2. เครื่องฆ่าเชื้ออาหารปิดผนึกสนิท โดยใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า ที่ความดันบรรยากาศ
    rotary cooker หมายถึง อุปกรณ์ฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องที่ความดันบรรยากาศ กระป๋องมีการเคลื่อนที่และหมุนอย่างต่อเนื่องระหว่างการฆ่าเชื้อ ทำให้อาหารภายในเกิดการเคลื่อนที่