บริษัท ที ดับเบิ้ล ยู คราวน์ ฟู้ด ซับพลาย จำกัด
เลขที่ 3/214  ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทร  091-7795495 , 084-5711808    E-mail: twcrownf@gmail.com

              บริษัทผู้ผลิตและให้บริการทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร  ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์การเตรียมวัตถุดิบ อาทิเช่น เครื่องหั่น/สไลด์  หม้อต้ม เครื่องบรรจุถุง/ขวด/กระป๋อง  รวมทั้งการติดตั้งวางระบบเครื่องฆ่าเชื้อ Sterilization & Pasteurization (Retort/Cooker/Pasteurizer) พร้อมระบบควบคุม  สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  ทั้งระดับ  SME  ขนาด เล็ก  กลาง  ใหญ่   และระบบการลำเลียงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำแนะนำด้วยประสบการณ์ และให้บริการเป็นที่ปรึกษาเชิงลึกทั้งด้าน การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสามารถในการผลิตที่ต้องการ และการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์   รวมถึงการบริการสนับสนุนการให้คำปรึกษาทางด้านการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารภายในประเทศ ( อย.) และต่างประเทศ (USFDA) โดยท่านจะมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี เพื่อตอบสนองการแข่งขันทางธุรกิจของท่านได้อย่างดีเยี่ยม เพราะความสำเร็จของลูกค้าของเรา   สิ่งนั้น คือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ**รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ที่ไม่ใช่บกพร่องจากบุคคลการใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก**

สนใจสั่งซื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  
บริษัท ที ดับเบิล ยู คราวน์ ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เลขที่ 3/214  ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทร  091-7795495 , 084-5711808    E-mail: twcrownf@gmail.com